தமிழ்நாடு குலால சங்க 10ஆம் ஆண்டுவிழா-PART-1

திருமண தகவல் பதிவு செய்ய மற்றும் பதிவானவர்கள் விவரம் அறிய வழிமுறைகள்.      வணக்கம்! இந்த TAMILNADUKULALARS.IN இணைய தளமானது, தமிழ்நாடு குலால சங்கம், சென்னையில், பொருளாளராக அங்கம் வகிக்கும் KR. மாசிலாமணி MCA., MBA., M.Com., ஆகிய என்னால் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது, குலால சமுதாய மணமாலை பகுதியில் குலாலர்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான பிரிவுகளின் திருமண தகவல்களை திருமண தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். குலால சங்கங்கள் மற்றும் சேவையகங்கள் குலால சங்கங்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான சங்கங்களின் தகவல்களை சங்கங்கள் தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். பொது நிகழ்வுகள், குலாலர்கள் கல்விப்பணி, அரசு (ம) தனியார் பணி, குலாலர்கள் வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை, குலாலர்கள் சமுதாய இதழ்கள் சம்பந்தபட்ட விவரங்கள் அறியும்படி தொடர்புசால் தரவுதளம் (DATABASE) வடிவமைத்துள்ளது. அதன் தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். தங்கள் விவரங்களை குலாலர் திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்த பிறகு பதிவானவர்கள் தங்களின் அடையாள எண் (ID) பதிவையும் பார்வையிட்டு உறுதிசெய்துகொளளவும் மற்ற பதிவான மணமகன் / மணமகள் பதிவானவர்களின் பதிவுகளை திருமணத்திற்கு தகுதிவாய்ந்த வயதுவாரியாக அதற்குரிய பட்டன்களை கிளிக் செய்து அல்லது தேடும் வரன்களின் வயதை enter செய்து வயதுவாரியாக பார்வையிட்டு வரனை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் மேற்கண்ட இதற பிரிவுகளான (பகுதிகளான) குலால சங்கங்கள் மற்றும் சேவையகங்கள், குலாலர்கள் கல்விப்பணி, அரசு (ம) தனியார் பணி, குலாலர்கள் வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை, குலாலர்கள் சமுதாய இதழ்களை சார்ந்தவர்கள் அதன் தகவல் தொடர்பு தொடர்புசால் தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்தபிறகு பதிவானவர்கள் தங்களின் அடையாள எண் (ID) பதிவையும் பார்வையிட்டு உறுதிசெய்யுமாறு குலால சமூகத்தை தாழ்மையுடன் வேண்டிக்கொள்கிறேன். பதிவு செய்தபிறகு அடையாள எண்ணுடன் தங்களது விவரங்கள் அடிப்பகுதி திரையில் காட்சியளித்தால் பதிவுசெய்யப்பட்டது என்றும் அடையாள எண் இல்லாமல் விவரங்கள் மட்டும் காட்சியளித்தால் பதிவுசெய்யபடவில்லை என உறதி செய்து திரும்பவும் பதிவு செய்ய வேண்டியது. தளத்தின் கீழ்பகுதியி்லுள்ள மற்றும் வலது பக்கத்திலுள்ள (side bar) ஒரபீடத்திலுள்ள (navigational link) வழிகாணுதவிமூலம் மற்ற இணைப்பு பக்கங்களை பார்வையிடமுடியும். குலால திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்தில் (DATABASE) பதிவு செய்தவர்கள் திருமண தகவல் தளத்திற்கு நிதி உதவி வழங்க தங்களுக்கு நெஞ்சரிந்த மன உணர்வு ஏற்பட்டால் Rs.300/- (ரூபாய் முந்நூறு) க்கு குறையாமல் எங்களது ICICI வங்கி கணக்கு பெயர் KR. MASILAMANI & M.MANGAIYARKARASI கணக்கு எண் 023201000416, CHINMAYA NAGAR BRANCH, CHENNAI - 600092.க்கு தாங்கள் விரும்பும் தொகையை ICICI வங்கியின் எந்த ஒரு கிளையிலும் செலுத்துமாறும் அல்லது வங்கிகளின் Fund Transfer மூலம் தொகை செலுத்த விரும்பினால் வங்கிக்குறிய RTGS/NEFT/IFSC CODE : ICIC0002349 மூலம் செலுத்துமாறும் வேண்டிக்கொள்கிறோம். வங்கியில் செலுத்திய பிறகு வங்கியின் pay-in-slip counterfoilஐ அல்லது வங்கிகளின் fund transfer transaction(attach Print Screen)விவரங்களை தங்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலமாக எங்களது மின்னஞ்சல் முகவரி tamilnadukulalars@gmail.comக்கு அனுப்பி தங்களது பதிவு செய்த அடையாள எண் (ID) மற்றும் தங்களது பெயரை தெறிவித்தால் தங்களது திருமண தகவல் பதிவிற்கு திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்திலுள்ள தங்களுக்குரிய ID பதிவில் தங்களின் பண உதவி விவரத்தை பதிவு செய்யப்பட்டு அவரகள் செலுத்திய Rs.300/- (ரூபாய் முந்நூறு) க்கு அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரன்களுக்குரிய 8 Ids களு்க்குரிய கைபேசி மற்றும் மின்னஞ்சல் விவரங்களை பெற உதவியாக தரவுதளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தங்களின் USER NAME மற்றும் PASSWORD அனுப்பி வைக்கப்படும். Login செய்து தேடப்படும் விவரங்களை இரண்டு மாதங்கள்வரை ID சர்ச் மூலம் பெற்றுக்கொண்டு வரன்களை அணுகவேண்டியது. பெண் / மாப்பிள்ளை வரன் தேடுபவர்கள், தளத்தின் முகப்பின் (home page)ன் மேல்பகுதியிலுள்ள PAID USER LOGIN-SEARCH GROOM/BRIDE CONTACT DETAILSயையும் மற்றும் அடிப்பகுதியிலுள்ள MEMBER LOGIN பகுதி்யில், MEMBER LOGIN - SEACRH GROOM/BRIDEயும் பயன்படுத்தி விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளளாம். ரூபாய் 300 முந்நூறு)க்கு மேல் கட்டப்படும் Rs.500/-(ஐநூறு)க்கு நான்கு மாதங்களுக்கு 18 Idsகளும், Rs.800/-(எந்நூறு)க்கு எட்டு மாதங்களுக்கு 33 Idsகளும், Rs.1000/-(ஆயிரத்துக்கு) 12 மாதங்களுக்கு 50 Idsகளு்க்குரிய கைபேசி மற்றும் மின்னஞ்சல் விவரங்களை தங்களின் USER NAME மற்றும் PASSWORDஐ பயன்படுத்தி் பெற்றுக்கொள்ளளாம். KULALAR to access selected ids' contact information(mobile number and email id details) for two months duration, they should pay minimum amount Rs.300/-. 8 Ids search will be provided, For payment Rs.500/-, 18 Ids search will be provided for 4 months duration, For payment Rs.800/-, 33 Ids search will be provided for 8 months duration, For payment Rs.1000/-, 50 Ids search will be provided for 12 months duration respectively. Amount may be paid through fund transfer to my ICICI Bank account or directly pay at any one of ICICI bank branches and scanned bank pay-in-slip counterfoil/bank fund transfer transaction(attach Print Screen) details should be send to our email id tamilnadukulalars@gmail.com via your registered Email ID. USER NAME and PASSWORD will be send as reply to their registered email id after receipt of their payment. Account name KR. MASILAMANI & M.MANGAIYARKARASI, Account number 023201000416 and RTGS/NEFT/IFSC CODE : ICIC0002349. Address- CHINMAYA NAGAR BRANCH, CHENNAI - 600092. Paid User needing Groom/Bride contact details should LOGIN through PAID USER LOGIN-SEARCH GROOM/BRIDE CONTACT DETAILS located at center top of home page and MEMBER LOGIN - SEACRH GROOM/BRIDE at bottom right of home page.
திருமண தகவல் பதிவு செய்ய மற்றும் பதிவானவர்கள் விவரம் அறிய வழிமுறைகள்.     வணக்கம்! இந்த TAMILNADUKULALARS.IN இணைய தளமானது, தமிழ்நாடு குலால சங்கம், சென்னையில், பொருளாளராக அங்கம் வகிக்கும் KR. மாசிலாமணி MCA., MBA., M.Com., ஆகிய என்னால் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது, குலால சமுதாய மணமாலை பகுதியில் குலாலர்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான பிரிவுகளின் திருமண தகவல்களை திருமண தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். குலால சங்கங்கள் மற்றும் சேவையகங்கள் குலால சங்கங்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான சங்கங்களின் தகவல்களை சங்கங்கள் தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். பொது நிகழ்வுகள், குலாலர்கள் கல்விப்பணி, அரசு (ம) தனியார் பணி, குலாலர்கள் வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை, குலாலர்கள் சமுதாய இதழ்கள் சம்பந்தபட்ட விவரங்கள் அறியும்படி தொடர்புசால் தரவுதளம் (DATABASE) வடிவமைத்துள்ளது. அதன் தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். தங்கள் விவரங்களை குலாலர் திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்த பிறகு பதிவானவர்கள் தங்களின் அடையாள எண் (ID) பதிவையும் பார்வையிட்டு உறுதிசெய்துகொளளவும் மற்ற பதிவான மணமகன் / மணமகள் பதிவானவர்களின் பதிவுகளை திருமணத்திற்கு தகுதிவாய்ந்த வயதுவாரியாக அதற்குரிய பட்டன்களை கிளிக் செய்து அல்லது தேடும் வரன்களின் வயதை enter செய்து வயதுவாரியாக பார்வையிட்டு வரனை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் மேற்கண்ட இதற பிரிவுகளான (பகுதிகளான) குலால சங்கங்கள் மற்றும் சேவையகங்கள், குலாலர்கள் கல்விப்பணி, அரசு (ம) தனியார் பணி, குலாலர்கள் வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை, குலாலர்கள் சமுதாய இதழ்களை சார்ந்தவர்கள் அதன் தகவல் தொடர்பு தொடர்புசால் தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்தபிறகு பதிவானவர்கள் தங்களின் அடையாள எண் (ID) பதிவையும் பார்வையிட்டு உறுதிசெய்யுமாறு குலால சமூகத்தை தாழ்மையுடன் வேண்டிக்கொள்கிறேன். பதிவு செய்தபிறகு அடையாள எண்ணுடன் தங்களது விவரங்கள் அடிப்பகுதி திரையில் காட்சியளித்தால் பதிவுசெய்யப்பட்டது என்றும் அடையாள எண் இல்லாமல் விவரங்கள் மட்டும் காட்சியளித்தால் பதிவுசெய்யபடவில்லை என உறதி செய்து திரும்பவும் பதிவு செய்ய வேண்டியது. தளத்தின் கீழ்பகுதியி்லுள்ள மற்றும் வலது பக்கத்திலுள்ள (side bar) ஒரபீடத்திலுள்ள (navigational link) வழிகாணுதவிமூலம் மற்ற இணைப்பு பக்கங்களை பார்வையிடமுடியும். குலால திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்தில் (DATABASE) பதிவு செய்தவர்கள் திருமண தகவல் தளத்திற்கு நிதி உதவி வழங்க தங்களுக்கு நெஞ்சரிந்த மன உணர்வு ஏற்பட்டால் Rs.300/- (ரூபாய் முந்நூறு) க்கு குறையாமல் எங்களது ICICI வங்கி கணக்கு பெயர் KR. MASILAMANI & M.MANGAIYARKARASI கணக்கு எண் 023201000416, CHINMAYA NAGAR BRANCH, CHENNAI - 600092.க்கு தாங்கள் விரும்பும் தொகையை ICICI வங்கியின் எந்த ஒரு கிளையிலும் செலுத்துமாறும் அல்லது வங்கிகளின் Fund Transfer மூலம் தொகை செலுத்த விரும்பினால் வங்கிக்குறிய RTGS/NEFT/IFSC CODE : ICIC0002349 மூலம் செலுத்துமாறும் வேண்டிக்கொள்கிறோம். வங்கியில் செலுத்திய பிறகு வங்கியின் pay-in-slip counterfoilஐ அல்லது வங்கிகளின் fund transfer transaction(attach Print Screen)விவரங்களை தங்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலமாக எங்களது மின்னஞ்சல் முகவரி tamilnadukulalars@gmail.comக்கு அனுப்பி தங்களது பதிவு செய்த அடையாள எண் (ID) மற்றும் தங்களது பெயரை தெறிவித்தால் தங்களது திருமண தகவல் பதிவிற்கு திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்திலுள்ள தங்களுக்குரிய ID பதிவில் தங்களின் பண உதவி விவரத்தை பதிவு செய்யப்பட்டு அவரகள் செலுத்திய Rs.300/- (ரூபாய் முந்நூறு) க்கு அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரன்களுக்குரிய 8 Ids களு்க்குரிய கைபேசி மற்றும் மின்னஞ்சல் விவரங்களை பெற உதவியாக தரவுதளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தங்களின் USER NAME மற்றும் PASSWORD அனுப்பி வைக்கப்படும். Login செய்து தேடப்படும் விவரங்களை இரண்டு மாதங்கள்வரை ID சர்ச் மூலம் பெற்றுக்கொண்டு வரன்களை அணுகவேண்டியது. பெண் / மாப்பிள்ளை வரன் தேடுபவர்கள், தளத்தின் முகப்பின் (home page)ன் மேல்பகுதியிலுள்ள PAID USER LOGIN-SEARCH GROOM/BRIDE CONTACT DETAILSயையும் மற்றும் அடிப்பகுதியிலுள்ள MEMBER LOGIN பகுதி்யில், MEMBER LOGIN - SEACRH GROOM/BRIDEயும் பயன்படுத்தி விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளளாம். ரூபாய் 300 முந்நூறு)க்கு மேல் கட்டப்படும் Rs.500/-(ஐநூறு)க்கு நான்கு மாதங்களுக்கு 18 Idsகளும், Rs.800/-(எந்நூறு)க்கு எட்டு மாதங்களுக்கு 33 Idsகளும், Rs.1000/-(ஆயிரத்துக்கு) 12 மாதங்களுக்கு 50 Idsகளு்க்குரிய கைபேசி மற்றும் மின்னஞ்சல் விவரங்களை தங்களின் USER NAME மற்றும் PASSWORDஐ பயன்படுத்தி் பெற்றுக்கொள்ளளாம். KULALAR to access selected ids' contact information(mobile number and email id details) for two months duration, they should pay minimum amount Rs.300/-. 8 Ids search will be provided, For payment Rs.500/-, 18 Ids search will be provided for 4 months duration, For payment Rs.800/-, 33 Ids search will be provided for 8 months duration, For payment Rs.1000/-, 50 Ids search will be provided for 12 months duration respectively. Amount may be paid through fund transfer to my ICICI Bank account or directly pay at any one of ICICI bank branches and scanned bank pay-in-slip counterfoil/bank fund transfer transaction(attach Print Screen) details should be send to our email id tamilnadukulalars@gmail.com via your registered Email ID. USER NAME and PASSWORD will be send as reply to their registered email id after receipt of their payment. Account name KR. MASILAMANI & M.MANGAIYARKARASI, Account number 023201000416 and RTGS/NEFT/IFSC CODE : ICIC0002349. Address- CHINMAYA NAGAR BRANCH, CHENNAI - 600092. Paid User needing Groom/Bride contact details should LOGIN through PAID USER LOGIN-SEARCH GROOM/BRIDE CONTACT DETAILS located at center top of home page and MEMBER LOGIN - SEACRH GROOM/BRIDE at bottom right of home page.
Masilamani KR.மாசிலாமணி MCA.,MBA.,M.Com., தமிழ்நாடு குலாலசங்க பொருளாளர், நெற்குன்றம், சென்னை-600 107. Mob:8610670518 / 9941280086 / 9941280087. tamilnadukulalars@gmail.com kulalars@tamilnadukulalars.in WELCOME
 
     PAID USER LOGIN-SEARCH GROOM/BRIDE CONTACT DETAILS
  பணம் செலுத்திய பயனர் மணமகன்-மகள் தேடுதலுக்கு கைபேசி/மின்னஞ்சல் விவரமறிய உள்நுழையவும்
                                    USER NAME                பயனாளர் பெயர்
                                    PASSWORD                கடவுச்சொல்
   
      TO ACCESS ALLIANCE CONTACT DETAILS(MOBILE & EMAIL) - PAYMENT OPTIONS
தேடும் சம்பந்தங்களின் கைபேசி/மின்னஞ்சல் தொடர்புபெற-கட்டண விவரம்
            PAYMENT OPTION           DURATION ALLOWED          IDS SEARCH ALLOWED
                       Rs.300/-                       2 Months                         08 Ids
                       Rs.500/-                       4 Months                         18 Ids
                       Rs.800/-                       8 Months                         33 Ids
                      Rs.1000/-                     12 Months                         50 Ids
                                BANK DETAILS-வங்கி விவரம்
                            ACCOUNT NAME           ACCOUNT NO.    RTGS/NEFT/IFSC CODE
    KR. MASILAMANI & M.MANGAIYARKARASI           023201000416             ICIC0002349
                   BANK NAME & ADDRESS   PAYMENT THROUGH        PAYMENT OPTION
             ICICI BANK, CHINMAYA NAGAR                          BRANCH, CHENNAI - 600092                 ANY ICICI          BANK BRANCH       FUND TRANSFER FROM ANY BANK IN INDIA
image> </a></td>
						</tr>
			</table><table class=
image 1
     SEARCH REGISTERED MATRIMONIAL ALLIANCE ID DETAILS
                             ENTER ALLIANCE ID   சம்பந்த அடையாள எண்ணை உள்ளிடுக
                              CLICK Search for Id Details   அடையாள எண்ணை தேட சொடுக்கவும்
   SEARCH REGISTERED MATRIMONIAL ALLIANCE NAME DETAILS
                      ENTER ALLIANCE NAME   சம்பந்த பெயரை உள்ளிடுக
                            CLICK Search for Name Details   சம்பந்த பெயரை தேட சொடுக்கவும்
     SEARCH MATRIMONIAL ALLIANCE'S DETAILS BY BIRTH PLACE
  SELECT ALLIANCE'S BIRTH PLACE   பிறந்த இடத்தை தேர்வுசெய்க
                            CLICK Search for Birth Place   பிறந்த இடத்தை தேட சொடுக்கவும்
      AGE WISE SEARCH OF REGISTERED BRIDEGROOM DETAILS
                  ENTER BRIDEGROOM AGE   மணமகன் பெயரை உள்ளிடுக
  CLICK Search for Age Wise Bridegroom Details   மணமகன் பெயரை தேட சொடுக்கவும்
             AGE WISE SEARCH OF REGISTERED BRIDE DETAILS
                                 ENTER BRIDE AGE   மணமகள் பெயரை உள்ளிடுக
             CLICK Search for Age Wise Bride Details   மணமகள் பெயரை தேட சொடுக்கவும்
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
               SEARCH YOUR REGISTERED KULALAR ID DETAILS
                   ENTER YOUR KULALAR ID   அடையாள எண்ணை உள்ளிடுக
                               CLICK Search for Id Details   அடையாள எண்ணை தேட சொடுக்கவும்
தமிழ்நாடு குலாலசங்க நிர்வாகிகள்
P. ஹரிஹர சிவாச்சாரியார், தமிழ்நாடு குலாலசங்க தலைவர், மடிப்பாக்கம், சென்னை-600 091. RM. கணபதி, தமிழ்நாடு குலாலசங்க பொதுச்செயலாளர், விருகம்பாக்கம், சென்னை-92. KR.மாசிலாமணி MCA.,MBA.,M.Com., தமிழ்நாடு குலாலசங்க பொருளாளர், நெற்குன்றம், சென்னை-600 107.
M. இராஜேந்திரன்.Ex.MC., தமிழ்நாடு குலாலசங்க துணைத்தலைவர், பாடி, சென்னை-600 050. PR. சந்திரன் B.A.,தமிழ்நாடு குலாலசங்க துணைச்செயலாளர், திருவெற்றியூர், சென்னை-600 019. CT. பாண்டியராஜன் B.Com., தமிழ்நாடு குலாலசங்க உதவிப்பொருளாளர், திருவஞ்சேரி, சென்னை-600 073.
T. கேசவன், தமிழ்நாடு குலாலசங்க துணைத்தலைவர், ஈக்காட்டுதாங்கல், சென்னை-600 097. C. தனசேகரன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க துணைச்செயலாளர், ஆலப்பாக்கம், சென்னை-600116. C. இராமகிருஷ்ணன் J.T.O.,தமிழ்நாடு குலாலசங்க உதவிப்பொருளாளர், ஈக்காட்டுதாங்கல், சென்னை-600 097.
          K. தங்கவேலு B.Com., B.L.,தமிழ்நாடு குலாலசங்க சட்ட ஆலோசகர், ஈக்காட்டுதாங்கல், சென்னை-600 097.          
சங்க செயற்குழு உறுப்பினர்கள்
AT. நடேசன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், வடக்கு தியாகராயநகர், சென்னை-600 017. R. நாகு,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், சாலிகிராமம், சென்னை-600 093. M. இராஜேந்திரன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், கரையான்சாவடி, சென்னை-600 056.
S. பழனிச்சாமி,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், கரையான்சாவடி, சென்னை-600 056. M. ஆனந்தன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. C. பெரியசாமி, தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், வடபழநி, சென்னை-600 026.
C. பெரியசாமி, தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், வடபழநி, சென்னை-600 026. M. வீரப்பன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், பாடி, சென்னை-600 050. R. முர்த்தி, தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், ‎‍ சென்னை-600 061.
S. பாலசுப்பிரமணியன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், கொளத்தூர், சென்னை-600 099. P. செந்தில்குமார்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், பூந்தமல்லி, சென்னை-600 056. S. சிதம்பரம் ,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், ஐயப்பன்தாங்கல், சென்னை-600 122.
V. திருட்செல்வம், தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், வடபழனி, சென்னை-600 026. S. ராமகிருஷ்ணன், தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், குன்றத்தூர், சென்னை-600 069. தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர்,
தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர்,
         தமிழ்நாடு குலால சங்க 10ஆம் ஆண்டுவிழா-PART-1
image 1
image 1A
image 1a
image 2
image 3
image 4
image 5<
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14 />
image 15
image 16
image 17
image 18
image 19
image 20
               சங்க 10ஆம் ஆண்டுவிழா-PART-2  CLICK HERE
      தமிழ்நாடு குலால சங்கம்  CLICK HERE
                    முகப்பு      CLICK HERE