தமிழ் பொன்மொழிகள்-PART-2

திருமண தகவல் பதிவு செய்ய மற்றும் பதிவானவர்கள் விவரம் அறிய வழிமுறைகள்.      வணக்கம்! இந்த TAMILNADUKULALARS.IN இணைய தளமானது, தமிழ்நாடு குலால சங்கம், சென்னையில், பொருளாளராக அங்கம் வகிக்கும் KR. மாசிலாமணி MCA., MBA., M.Com., ஆகிய என்னால் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது, குலால சமுதாய மணமாலை பகுதியில் குலாலர்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான பிரிவுகளின் திருமண தகவல்களை திருமண தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். குலால சங்கங்கள் மற்றும் சேவையகங்கள் குலால சங்கங்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான சங்கங்களின் தகவல்களை சங்கங்கள் தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். பொது நிகழ்வுகள், குலாலர்கள் கல்விப்பணி, அரசு (ம) தனியார் பணி, குலாலர்கள் வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை, குலாலர்கள் சமுதாய இதழ்கள் சம்பந்தபட்ட விவரங்கள் அறியும்படி தொடர்புசால் தரவுதளம் (DATABASE) வடிவமைத்துள்ளது. அதன் தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். தங்கள் விவரங்களை குலாலர் திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்த பிறகு பதிவானவர்கள் தங்களின் அடையாள எண் (ID) பதிவையும் பார்வையிட்டு உறுதிசெய்துகொளளவும். வெற்றிகரமாக தங்களின் தகவலை உள்ளிட்டு பதிவாகும்பொழுது அடையாள எண் தோற்றுளித்தால் மட்டுமே அடிப்பகுதியில் பார்க்கப்படும் உள்ளிட்ட விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டதென்பது உறுதி. பதிவான தகவல்கள் அனைத்தும் உங்களின் பதிவுசெய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். இல்லையெனில் மற்றபடி '0' தோற்றுளித்தால் பதிவாகாவில்லையென்பது உறுதி. திரும்பவும் முயற்சிக்கவும். While registering alliance details, alliance ID should be generated and shown in the screen under way and the registered details will be sent to your registered Email Id as well, otherwise shown '0' in the screen; the details shown under way meant as not yet registered in database. Please try again....... திருமண தகவல் பதிவு செய்ய மற்றும் பதிவானவர்கள் விவரம் அறிய வழிமுறைகள்.      வணக்கம்! இந்த TAMILNADUKULALARS.IN இணைய தளமானது, தமிழ்நாடு குலால சங்கம், சென்னையில், பொருளாளராக அங்கம் வகிக்கும் KR. மாசிலாமணி MCA., MBA., M.Com., ஆகிய என்னால் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது, குலால சமுதாய மணமாலை பகுதியில் குலாலர்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான பிரிவுகளின் திருமண தகவல்களை திருமண தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். குலால சங்கங்கள் மற்றும் சேவையகங்கள் குலால சங்கங்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான சங்கங்களின் தகவல்களை சங்கங்கள் தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். பொது நிகழ்வுகள், குலாலர்கள் கல்விப்பணி, அரசு (ம) தனியார் பணி, குலாலர்கள் வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை, குலாலர்கள் சமுதாய இதழ்கள் சம்பந்தபட்ட விவரங்கள் அறியும்படி தொடர்புசால் தரவுதளம் (DATABASE) வடிவமைத்துள்ளது. அதன் தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். தங்கள் விவரங்களை குலாலர் திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்த பிறகு பதிவானவர்கள் தங்களின் அடையாள எண் (ID) பதிவையும் பார்வையிட்டு உறுதிசெய்துகொளளவும். வெற்றிகரமாக தங்களின் தகவலை உள்ளிட்டு பதிவாகும்பொழுது அடையாள எண் தோற்றுளித்தால் மட்டுமே அடிப்பகுதியில் பார்க்கப்படும் உள்ளிட்ட விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டதென்பது உறுதி. பதிவான தகவல்கள் அனைத்தும் உங்களின் பதிவுசெய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். இல்லையெனில் மற்றபடி '0' தோற்றுளித்தால் பதிவாகாவில்லையென்பது உறுதி. திரும்பவும் முயற்சிக்கவும். While registering alliance details, alliance ID should be generated and shown in the screen under way and the registered details will be sent to your registered Email Id as well, otherwise shown '0' in the screen; the details shown under way meant as not yet registered in database. Please try again.......
aarupadaimurgan Welcome to

TAMILNADUKULALARS.IN
OR
KULALARS.IN
OR
TAMILNADUKULALARS.COM

WELCOME KR.மாசிலாமணி
MCA.,MBA.,M.Com.,
பொருளாளர்
தமிழ்நாடு குலாலசங்கம்,
நெற்குன்றம்,, சென்னை-600 107.
Mobile No: 8610670518
9941280086  /  9941280087
tamilnadukulalars@gmail.com
kulalars@tamilnadukulalars.in
image 1
image 1
PAID USER LOGIN-SEARCH GROOM/BRIDE CONTACT DETAILS
பணம் செலுத்திய பயனர் மணமகன்-மகள் தேடுதலுக்கு கைபேசி/மின்னஞ்சல் விவரமறிய உள்நுழையவும்
USER NAME     பயனாளர் பெயர்
PASSWORD     கடவுச்சொல்
   
TO ACCESS ALLIANCE CONTACT DETAILS(MOBILE & EMAIL) - PAYMENT OPTIONS
தேடும் சம்பந்தங்களின் கைபேசி/மின்னஞ்சல் தொடர்புபெற-கட்டண விவரம்
PAYMENT OPTION DURATION ALLOWED IDS SEARCH ALLOWED
Rs.500/- 4 Months 8 Ids
Rs.800/- 8 Months 15 Ids
Rs.1000/- 12 Months 22 Ids
BANK DETAILS-வங்கி விவரம்
ACCOUNT NAME ACCOUNT NO. RTGS/NEFT/IFSC CODE
KR. MASILAMANI & M.MANGAIYARKARASI 023201000416 ICIC0002349
BANK NAME & ADDRESS PAYMENT THROUGH PAYMENT OPTION
ICICI BANK, CHINMAYA NAGAR BRANCH,
CHENNAI - 600092
BANK BRANCH FUND TRANSFER FROM ANY BANK IN INDIA
image> 
</a></td></tr>

</table>

<table class=
image></a></td> </tr>

<tr>
					<td><img width=
SEARCH REGISTERED MATRIMONIAL ALLIANCE ID DETAILS
ENTER ALLIANCE ID    சம்பந்த அடையாள எண்ணை உள்ளிடுக
CLICK Search for Id Details     அடையாள எண் தேட சொடுக்கவும்
SEARCH REGISTERED MATRIMONIAL ALLIANCE NAME DETAILS
ENTER ALLIANCE NAME     சம்பந்த பெயரை உள்ளிடுக
CLICK Search for Name Details     சம்பந்த பெயரை தேட சொடுக்கவும்
SEARCH BRIDEGROOM DETAILS BY BIRTH PLACE
SELECT GROOM BIRTH PLACE    பிறந்த இடத்தை தேர்வுசெய்க
CLICK Search for Birth Place     பிறந்த இடத்தை தேட சொடுக்கவும்
SEARCH BRIDE DETAILS BY BIRTH PLACE
SELECT BRIDE BIRTH PLACE    பிறந்த இடத்தை தேர்வுசெய்க
CLICK Search for Birth Place     பிறந்த இடத்தை தேட சொடுக்கவும்
AGE WISE SEARCH OF REGISTERED BRIDEGROOM DETAILS
ENTER BRIDEGROOM AGE    மணமகன் வயதை உள்ளிடுக
CLICK Search for Bridegroom Age      மணமகன் வயதை தேட சொடுக்கவும்
AGE WISE SEARCH OF REGISTERED BRIDE DETAILS
ENTER BRIDE AGE    மணமகள் வயதை உள்ளிடுக
CLICK Search for Age Wise Bride Details     மணமகள் வயதை தேட சொடுக்கவும்
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
SEARCH YOUR REGISTERED KULALAR ID DETAILS
ENTER YOUR KULALAR ID    குலாலர் அடையாள எண்ணை உள்ளிடுக
Click Search for Kulalar Id Details     அடையாள எண் தேட சொடுக்கவும்
                தமிழ் பொன்மொழிகள்-PART-2
image 27
image 28
image 29
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 17
image 12
image 18
image 19
image 10
image 21
image 22
image 1A
image 7
image 1A
image 2
image 16
image 17
image 17
image 17
    தமிழ் பொன்மொழிகள்-PART-3  CLICK HERE
                    முகப்பு      CLICK HERE

Website Visits

web counter