தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தினசரி மற்றும் வார இதழ்கள்

திருமண தகவல் பதிவு செய்ய மற்றும் பதிவானவர்கள் விவரம் அறிய வழிமுறைகள்.      வணக்கம்! இந்த TAMILNADUKULALARS.IN இணைய தளமானது, தமிழ்நாடு குலால சங்கம், சென்னையில், பொருளாளராக அங்கம் வகிக்கும் KR. மாசிலாமணி MCA., MBA., M.Com., ஆகிய என்னால் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது, குலால சமுதாய மணமாலை பகுதியில் குலாலர்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான பிரிவுகளின் திருமண தகவல்களை திருமண தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். குலால சங்கங்கள் மற்றும் சேவையகங்கள் குலால சங்கங்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான சங்கங்களின் தகவல்களை சங்கங்கள் தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். பொது நிகழ்வுகள், குலாலர்கள் கல்விப்பணி, அரசு (ம) தனியார் பணி, குலாலர்கள் வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை, குலாலர்கள் சமுதாய இதழ்கள் சம்பந்தபட்ட விவரங்கள் அறியும்படி தொடர்புசால் தரவுதளம் (DATABASE) வடிவமைத்துள்ளது. அதன் தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். தங்கள் விவரங்களை குலாலர் திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்த பிறகு பதிவானவர்கள் தங்களின் அடையாள எண் (ID) பதிவையும் பார்வையிட்டு உறுதிசெய்துகொளளவும். வெற்றிகரமாக தங்களின் தகவலை உள்ளிட்டு பதிவாகும்பொழுது அடையாள எண் தோற்றுளித்தால் மட்டுமே அடிப்பகுதியில் பார்க்கப்படும் உள்ளிட்ட விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டதென்பது உறுதி. பதிவான தகவல்கள் அனைத்தும் உங்களின் பதிவுசெய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். இல்லையெனில் மற்றபடி '0' தோற்றுளித்தால் பதிவாகாவில்லையென்பது உறுதி. திரும்பவும் முயற்சிக்கவும். While registering alliance details, alliance ID should be generated and shown in the screen under way and the registered details will be sent to your registered Email Id as well, otherwise shown '0' in the screen; the details shown under way meant as not yet registered in database. Please try again....... திருமண தகவல் பதிவு செய்ய மற்றும் பதிவானவர்கள் விவரம் அறிய வழிமுறைகள்.      வணக்கம்! இந்த TAMILNADUKULALARS.IN இணைய தளமானது, தமிழ்நாடு குலால சங்கம், சென்னையில், பொருளாளராக அங்கம் வகிக்கும் KR. மாசிலாமணி MCA., MBA., M.Com., ஆகிய என்னால் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது, குலால சமுதாய மணமாலை பகுதியில் குலாலர்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான பிரிவுகளின் திருமண தகவல்களை திருமண தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். குலால சங்கங்கள் மற்றும் சேவையகங்கள் குலால சங்கங்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான சங்கங்களின் தகவல்களை சங்கங்கள் தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். பொது நிகழ்வுகள், குலாலர்கள் கல்விப்பணி, அரசு (ம) தனியார் பணி, குலாலர்கள் வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை, குலாலர்கள் சமுதாய இதழ்கள் சம்பந்தபட்ட விவரங்கள் அறியும்படி தொடர்புசால் தரவுதளம் (DATABASE) வடிவமைத்துள்ளது. அதன் தகவல் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். தங்கள் விவரங்களை குலாலர் திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்த பிறகு பதிவானவர்கள் தங்களின் அடையாள எண் (ID) பதிவையும் பார்வையிட்டு உறுதிசெய்துகொளளவும். வெற்றிகரமாக தங்களின் தகவலை உள்ளிட்டு பதிவாகும்பொழுது அடையாள எண் தோற்றுளித்தால் மட்டுமே அடிப்பகுதியில் பார்க்கப்படும் உள்ளிட்ட விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டதென்பது உறுதி. பதிவான தகவல்கள் அனைத்தும் உங்களின் பதிவுசெய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். இல்லையெனில் மற்றபடி '0' தோற்றுளித்தால் பதிவாகாவில்லையென்பது உறுதி. திரும்பவும் முயற்சிக்கவும். While registering alliance details, alliance ID should be generated and shown in the screen under way and the registered details will be sent to your registered Email Id as well, otherwise shown '0' in the screen; the details shown under way meant as not yet registered in database. Please try again.......
aarupadaimurgan Welcome to

TAMILNADUKULALARS.IN
OR
KULALARS.IN
OR
TAMILNADUKULALARS.COM

WELCOME KR.மாசிலாமணி
MCA.,MBA.,M.Com.,
பொருளாளர்
தமிழ்நாடு குலாலசங்கம்,
நெற்குன்றம்,, சென்னை-600 107.
Mobile No: 8610670518
9941280086  /  9941280087
tamilnadukulalars@gmail.com
kulalars@tamilnadukulalars.in
image 1
image 1
PAID USER LOGIN-SEARCH GROOM/BRIDE CONTACT DETAILS
பணம் செலுத்திய பயனர் மணமகன்-மகள் தேடுதலுக்கு கைபேசி/மின்னஞ்சல் விவரமறிய உள்நுழையவும்
USER NAME     பயனாளர் பெயர்
PASSWORD     கடவுச்சொல்
   
TO ACCESS ALLIANCE CONTACT DETAILS(MOBILE & EMAIL) - PAYMENT OPTIONS
தேடும் சம்பந்தங்களின் கைபேசி/மின்னஞ்சல் தொடர்புபெற-கட்டண விவரம்
PAYMENT OPTION DURATION ALLOWED IDS SEARCH ALLOWED
Rs.500/- 4 Months 8 Ids
Rs.800/- 8 Months 15 Ids
Rs.1000/- 12 Months 22 Ids
BANK DETAILS-வங்கி விவரம்
ACCOUNT NAME ACCOUNT NO. RTGS/NEFT/IFSC CODE
KR. MASILAMANI & M.MANGAIYARKARASI 023201000416 ICIC0002349
BANK NAME & ADDRESS PAYMENT THROUGH PAYMENT OPTION
ICICI BANK, CHINMAYA NAGAR BRANCH,
CHENNAI - 600092
BANK BRANCH FUND TRANSFER FROM ANY BANK IN INDIA
image> 
</a></td></tr>

</table>

<table class=
image></a></td> </tr>

<tr>
					<td><img width=
SEARCH REGISTERED MATRIMONIAL ALLIANCE ID DETAILS
ENTER ALLIANCE ID    சம்பந்த அடையாள எண்ணை உள்ளிடுக
CLICK Search for Id Details     அடையாள எண் தேட சொடுக்கவும்
SEARCH REGISTERED MATRIMONIAL ALLIANCE NAME DETAILS
ENTER ALLIANCE NAME     சம்பந்த பெயரை உள்ளிடுக
CLICK Search for Name Details     சம்பந்த பெயரை தேட சொடுக்கவும்
SEARCH BRIDEGROOM DETAILS BY BIRTH PLACE
SELECT GROOM BIRTH PLACE    பிறந்த இடத்தை தேர்வுசெய்க
CLICK Search for Birth Place     பிறந்த இடத்தை தேட சொடுக்கவும்
SEARCH BRIDE DETAILS BY BIRTH PLACE
SELECT BRIDE BIRTH PLACE    பிறந்த இடத்தை தேர்வுசெய்க
CLICK Search for Birth Place     பிறந்த இடத்தை தேட சொடுக்கவும்
AGE WISE SEARCH OF REGISTERED BRIDEGROOM DETAILS
ENTER BRIDEGROOM AGE    மணமகன் வயதை உள்ளிடுக
CLICK Search for Bridegroom Age      மணமகன் வயதை தேட சொடுக்கவும்
AGE WISE SEARCH OF REGISTERED BRIDE DETAILS
ENTER BRIDE AGE    மணமகள் வயதை உள்ளிடுக
CLICK Search for Age Wise Bride Details     மணமகள் வயதை தேட சொடுக்கவும்
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
SEARCH YOUR REGISTERED KULALAR ID DETAILS
ENTER YOUR KULALAR ID    குலாலர் அடையாள எண்ணை உள்ளிடுக
Click Search for Kulalar Id Details     அடையாள எண்ணை தேட சொடுக்கவும்
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1 image 1 image 1
image 1 image 1 image 1
image 1 image 1 image 1
image 1 image 1 image 1
image 1 image 1
தமிழ்நாடு குலாலசங்க நிர்வாகிகள்
P. ஹரிஹர சிவாச்சாரியார், தமிழ்நாடு குலாலசங்க தலைவர், மடிப்பாக்கம், சென்னை-600 091. RM. கணபதி, தமிழ்நாடு குலாலசங்க பொதுச்செயலாளர், விருகம்பாக்கம், சென்னை-92. KR.மாசிலாமணி MCA.,MBA.,M.Com., தமிழ்நாடு குலாலசங்க பொருளாளர், நெற்குன்றம், சென்னை-600 107.
M. இராஜேந்திரன்.Ex.MC., தமிழ்நாடு குலாலசங்க துணைத்தலைவர், பாடி, சென்னை-600 050. PR. சந்திரன் B.A.,தமிழ்நாடு குலாலசங்க துணைச்செயலாளர், திருவெற்றியூர், சென்னை-600 019. CT. பாண்டியராஜன் B.Com., தமிழ்நாடு குலாலசங்க உதவிப்பொருளாளர், திருவஞ்சேரி, சென்னை-600 073.
T. கேசவன், தமிழ்நாடு குலாலசங்க துணைத்தலைவர், ஈக்காட்டுதாங்கல், சென்னை-600 097. C. தனசேகரன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க துணைச்செயலாளர், ஆலப்பாக்கம், சென்னை-600116. C. இராமகிருஷ்ணன் J.T.O.,தமிழ்நாடு குலாலசங்க உதவிப்பொருளாளர், ஈக்காட்டுதாங்கல், சென்னை-600 097.
          K. தங்கவேலு B.Com., B.L.,தமிழ்நாடு குலாலசங்க சட்ட ஆலோசகர், ஈக்காட்டுதாங்கல், சென்னை-600 097.          
சங்க செயற்குழு உறுப்பினர்கள்
AT. நடேசன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், வடக்கு தியாகராயநகர், சென்னை-600 017. R. நாகு,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், சாலிகிராமம், சென்னை-600 093. M. இராஜேந்திரன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், கரையான்சாவடி, சென்னை-600 056.
S. பழனிச்சாமி,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், கரையான்சாவடி, சென்னை-600 056. M. ஆனந்தன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. C. பெரியசாமி, தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், வடபழநி, சென்னை-600 026.
C. பெரியசாமி, தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், வடபழநி, சென்னை-600 026. M. வீரப்பன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், பாடி, சென்னை-600 050. R. முர்த்தி, தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், ‎‍ சென்னை-600 061.
S. பாலசுப்பிரமணியன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், கொளத்தூர், சென்னை-600 099. P. செந்தில்குமார்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், பூந்தமல்லி, சென்னை-600 056. S. சிதம்பரம் ,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், ஐயப்பன்தாங்கல், சென்னை-600 122.
V. திருட்செல்வம், தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், வடபழனி, சென்னை-600 026. S. ராமகிருஷ்ணன், தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், குன்றத்தூர், சென்னை-600 069. தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர்,
தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர்,
image 1 image 1 image 1
image 1 image 1 image 1
image 1 image 1 image 1
image 1 image 1 image 1

Website Visits

web counter