தமிழ்நாடு குலால சங்க 10ஆம் ஆண்டுவிழா-PART-2

வணக்கம்! இந்த TAMILNADUKULALARS.IN இணைய தளமானது, தமிழ்நாடு குலால சங்கம், சென்னையில், பொருளாளராக அங்கம் வகிக்கும் KR. மாசிலாமணி MCA.,MBA.,M.Com., ஆகிய என்னால் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது, குலால சமுதாய மணமாலை பகுதியில் குலாலர்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான பிரிவுகளின் திருமண தகவல்களை குலாலர்கள் திருமண தகவல் இலவசமாக பதிவு செய்யும் பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். குலால சங்கங்கள், குலால சேவையகங்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான சங்கங்களின் தகவல்களை சங்கங்களின் விவரங்கள் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். பொது நிகழ்வுகள், குலாலர்கள் கல்விப்பணி, அரசு (ம) தனியார் பணி, குலாலர்கள் வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை, குலாலர்கள் சமுதாய இதழ்கள் சம்பந்தபட்ட விவரங்கள் அறியும்படி தொடர்புசால் தரவுதளம் (DATABASE) வடிவமைத்துள்ளது. அதன் குலாலர் தகவல் தொடர்பு பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். குலாலர்கள் தங்களின் விவரங்களை குலாலர் திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்த பிறகு பதிவானவர்கள் தங்களின் அடையாள எண் (ID) பதிவையும் பார்வையிட்டு உறுதிசெய்துகொளளவும். வெற்றிகரமாக தங்களின் தகவலை உள்ளிட்டு பதிவாகும்பொழுது அடையாள எண் தோற்றுளித்தால் மட்டுமே அடிப்பகுதியில் பார்க்கப்படும் உள்ளிட்ட விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டதென்பது உறுதி. பதிவான தகவல்கள் அனைத்தும் உங்களின் பதிவுசெய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். இல்லையெனில் மற்றபடி '0' தோற்றுளித்தால் பதிவாகாவில்லையென்பது உறுதி. திரும்பவும் முயற்சிக்கவும். பதிவு செய்யப்பட்ட குலாலர் திருமண தகவல் பதிவுகளின் விவரங்கைள மேம்படுத்த விரும்பினால் குறைந்தது ரூ. 500/-(ஐநூறு) செலுத்தினால் பதிவுகளை மேம்படுத்தியபின் மேலும் 8 Ids 7 மாத காலத்திற்கு வரன்கள் தேடுதலுக்கு USER NAME மற்றும் PASSWORD தங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மற்ற பதிவுகளான பதிவான மணமகன் / மணமகள் பதிவானவர்களின் பதிவுகளை திருமணத்திற்கு தகுதிவாய்ந்த வயதுவாரியாக அதற்குரிய பட்டன்களை கிளிக் செய்து அல்லது தேடும் வரன்களின் வயதை enter செய்து வயதுவாரியாக பார்வையிட்டு வரனை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளவும். மற்றும் மேற்கண்ட இதற பிரிவுகளான (பகுதிகளான) குலால சங்கங்கள் மற்றும் சேவையகங்கள், குலாலர்கள் கல்விப்பணி, அரசு (ம) தனியார் பணி, குலாலர்கள் வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை, குலாலர்கள் சமுதாய இதழ்களை சார்ந்தவர்கள் அதன் தகவல் தொடர்பு தொடர்புசால் தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்தபிறகு பதிவானவர்கள் தங்களின் அடையாள எண் (ID) பதிவையும் பார்வையிட்டு உறுதிசெய்யுமாறு குலால சமூகத்தை தாழ்மையுடன் வேண்டிக்கொள்கிறேன். பதிவு செய்தபிறகு அடையாள எண்ணுடன் தங்களது விவரங்கள் அடிப்பகுதி திரையில் காட்சியளித்தால் பதிவுசெய்யப்பட்டது என்றும் அடையாள எண் இல்லாமல் விவரங்கள் மட்டும் காட்சியளித்தால் பதிவுசெய்யபடவில்லை என உறதி செய்து திரும்பவும் பதிவு செய்ய முயற்சிக்கவும். திருமண தகவல் பதிவுகளை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து இதற பிரிவுகளின் பதிவுசெய்யப்பட்ட விவரங்கள் அந்த பிரிவுகளின் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படமாட்டாது, தளத்தின் கீழ்பகுதி மற்றும் வலது பக்கத்திலுள்ள (side bar) ஒரபீடத்திலுள்ள (navigational link) வழிகாணுதவிமூலம் மற்ற இணைப்பு பக்கங்களை பார்வையிடமுடியும். குலால திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்தில் (DATABASE) பதிவு செய்தவர்கள் திருமண தகவல் தளத்திற்கு பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் கட்டணமாக Rs.500/- (ரூபாய் ஐநூறு) க்கு குறையாமல் எங்களது ICICI வங்கி கணக்கு பெயர் KR. MASILAMANI & M.MANGAIYARKARASI கணக்கு எண் 023201000416, CHINMAYA NAGAR BRANCH, CHENNAI - 600092.க்கு தாங்கள் விரும்பும் தொகையை ICICI வங்கியின் எந்த ஒரு கிளையிலும் செலுத்துமாறும் அல்லது வங்கிகளின் Fund Transfer மூலம் தொகை செலுத்த விரும்பினால் வங்கிக்குறிய RTGS/NEFT/IFSC CODE : ICIC0002349 மூலம் செலுத்துமாறும் வேண்டிக்கொள்கிறோம். வங்கியில் செலுத்திய பிறகு வங்கியின் pay-in-slip counterfoilஐ அல்லது வங்கிகளின் fund transfer transaction(attach Print Screen)விவரங்களை தங்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலமாக எங்களது மின்னஞ்சல் முகவரி tamilnadukulalars@gmail.comக்கு அனுப்பி தங்களது பதிவு செய்த அடையாள எண் (ID) மற்றும் தங்களது பெயரை தெறிவித்தால் தங்களது திருமண தகவல் பதிவிற்கு திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்திலுள்ள தங்களுக்குரிய ID பதிவில் தங்களின் பண உதவி விவரத்தை பதிவு செய்யப்பட்டு அவரகள் செலுத்திய Rs.500/- (ரூபாய் ஐநூறு) க்கு அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரன்களுக்குரிய 8 Ids களு்க்குரிய கைபேசி மற்றும் மின்னஞ்சல் விவரங்களை பெற உதவியாக தரவுதளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தங்களின் USER NAME மற்றும் PASSWORD அனுப்பி வைக்கப்படும். Login செய்து தேடப்படும் விவரங்களை 7 மாதங்கள்வரை ID சர்ச் மூலம் பெற்றுக்கொண்டு வரன்களை அணுகவேண்டியது. பெண் / மாப்பிள்ளை வரன் தேடுபவர்கள், தளத்தின் முகப்பின் (home page)ன் மேல்பகுதியிலுள்ள PAID USER LOGIN-SEARCH GROOM/BRIDE CONTACT DETAILSயையும் மற்றும் அடிப்பகுதியிலுள்ள PAID USER LOGIN பகுதி்யில், PAID USER LOGIN - SEACRH GROOM/BRIDEயும் பயன்படுத்தி விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளளாம். பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் கட்டணமாக ரூபாய் 500 (ஐநூறு)க்கு மேல் கட்டப்படும் Rs.800/-(எந்நூறு)க்கு 12 மாதங்களுக்கு 15 Idsகளும், Rs.1000/-(ஆயிரத்துக்கு) 18 மாதங்களுக்கு 22 Idsகளு்க்குரிய கைபேசி மற்றும் மின்னஞ்சல் விவரங்களை தங்களின் USER NAME மற்றும் PASSWORDஐ பயன்படுத்தி் பெற்றுக்கொள்ளளாம். While registering alliance details, alliance ID should be generated and shown in the screen under way and the registered details will be sent to your registered Email Id as well, otherwise shown '0' in the screen; the details shown under way meant as not yet registered in database. Please try again....... To Update your Registered details, Minimum Rs. 500/- should be paid. Updation will be made and Paid user will receive Username & Password as well to their registered Email Id to access Mobile number and Email Id to search 8 Alliance Ids details for 7 months duration. To access selected ids' contact information(mobile number and email id details) for four months duration, they should pay minimum as aregistration/uptation fee amount Rs.500/-(Rupees Five hundred). 8 Ids search will be provided, For payment Rs.800/-(Rupees Eight Hundred), 15 Ids search will be provided for 12 months duration, For payment Rs.1000/-(Rupees One Thousand), 22 Ids search will be provided for 18 months duration respectively. Amount may be paid through fund transfer to my ICICI Bank account or directly pay at any one of ICICI bank branches and then scanned bank pay-in-slip counterfoil/bank fund transfer transaction(attach Print Screen) details should be send to our email id tamilnadukulalars@gmail.com via your registered Email ID. USER NAME and PASSWORD will be send as reply to their registered email id after receipt of their payment. ICICI Bank Account Name KR. MASILAMANI & M.MANGAIYARKARASI, Account Number 023201000416 And RTGS/NEFT/IFSC CODE : ICIC0002349. Address- CHINMAYA NAGAR BRANCH, CHENNAI - 600092. Your registration details will be disabled (Inactive) if you do not pay any one of the above mentioned fees as a registration fee within 24 hours. All your registration details will be permanently deleted from our website database if you do not pay the registration fee within a week.மேலே குறிப்பிட்டுள்ள கட்டணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை 24 மணி நேரத்திற்குள் பதிவுக் கட்டணமாகச் செலுத்தாவிட்டால், உங்கள் பதிவு விவரங்கள் முடக்கப்படும் (செயல்படாது). ஒரு வாரத்திற்குள் பதிவுக் கட்டணத்தைச் செலுத்தவில்லை என்றால், உங்கள் பதிவு விவரங்கள் அனைத்தும் நிரந்தரமாக எங்களது இணைய தளத்திலிருந்து முற்றிலும் நீக்கப்படும். Paid User needing Groom/Bride contact details should LOGIN through PAID USER LOGIN-SEARCH GROOM/BRIDE CONTACT DETAILS located at center top of home page and PAID USER LOGIN - BRIDEGROOM/BRIDE at bottom right of home page . வணக்கம்! இந்த TAMILNADUKULALARS.IN இணைய தளமானது, தமிழ்நாடு குலால சங்கம், சென்னையில், பொருளாளராக அங்கம் வகிக்கும் KR. மாசிலாமணி MCA.,MBA.,M.Com., ஆகிய என்னால் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது, குலால சமுதாய மணமாலை பகுதியில் குலாலர்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான பிரிவுகளின் திருமண தகவல்களை குலாலர்கள் திருமண தகவல் இலவசமாக பதிவு செய்யும் பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். குலால சங்கங்கள், குலால சேவையகங்கள் மற்றும் அதன் மற்ற பிரதான சங்கங்களின் தகவல்களை சங்கங்களின் விவரங்கள் பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். பொது நிகழ்வுகள், குலாலர்கள் கல்விப்பணி, அரசு (ம) தனியார் பணி, குலாலர்கள் வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை, குலாலர்கள் சமுதாய இதழ்கள் சம்பந்தபட்ட விவரங்கள் அறியும்படி தொடர்புசால் தரவுதளம் (DATABASE) வடிவமைத்துள்ளது. அதன் குலாலர் தகவல் தொடர்பு பதிவு பட்டனை கிளிக்செய்து தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளளாம். குலாலர்கள் தங்களின் விவரங்களை குலாலர் திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்த பிறகு பதிவானவர்கள் தங்களின் அடையாள எண் (ID) பதிவையும் பார்வையிட்டு உறுதிசெய்துகொளளவும். வெற்றிகரமாக தங்களின் தகவலை உள்ளிட்டு பதிவாகும்பொழுது அடையாள எண் தோற்றுளித்தால் மட்டுமே அடிப்பகுதியில் பார்க்கப்படும் உள்ளிட்ட விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டதென்பது உறுதி. பதிவான தகவல்கள் அனைத்தும் உங்களின் பதிவுசெய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். இல்லையெனில் மற்றபடி '0' தோற்றுளித்தால் பதிவாகாவில்லையென்பது உறுதி. திரும்பவும் முயற்சிக்கவும். பதிவு செய்யப்பட்ட குலாலர் திருமண தகவல் பதிவுகளின் விவரங்கைள மேம்படுத்த விரும்பினால் குறைந்தது ரூ. 500/-(ஐநூறு) செலுத்தினால் பதிவுகளை மேம்படுத்தியபின் மேலும் 8 Ids 7 மாத காலத்திற்கு வரன்கள் தேடுதலுக்கு USER NAME மற்றும் PASSWORD தங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மற்ற பதிவுகளான பதிவான மணமகன் / மணமகள் பதிவானவர்களின் பதிவுகளை திருமணத்திற்கு தகுதிவாய்ந்த வயதுவாரியாக அதற்குரிய பட்டன்களை கிளிக் செய்து அல்லது தேடும் வரன்களின் வயதை enter செய்து வயதுவாரியாக பார்வையிட்டு வரனை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளவும். மற்றும் மேற்கண்ட இதற பிரிவுகளான (பகுதிகளான) குலால சங்கங்கள் மற்றும் சேவையகங்கள், குலாலர்கள் கல்விப்பணி, அரசு (ம) தனியார் பணி, குலாலர்கள் வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை, குலாலர்கள் சமுதாய இதழ்களை சார்ந்தவர்கள் அதன் தகவல் தொடர்பு தொடர்புசால் தரவுதளத்திற்குரிய படிவத்தில் பதிவு செய்தபிறகு பதிவானவர்கள் தங்களின் அடையாள எண் (ID) பதிவையும் பார்வையிட்டு உறுதிசெய்யுமாறு குலால சமூகத்தை தாழ்மையுடன் வேண்டிக்கொள்கிறேன். பதிவு செய்தபிறகு அடையாள எண்ணுடன் தங்களது விவரங்கள் அடிப்பகுதி திரையில் காட்சியளித்தால் பதிவுசெய்யப்பட்டது என்றும் அடையாள எண் இல்லாமல் விவரங்கள் மட்டும் காட்சியளித்தால் பதிவுசெய்யபடவில்லை என உறதி செய்து திரும்பவும் பதிவு செய்ய முயற்சிக்கவும். திருமண தகவல் பதிவுகளை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து இதற பிரிவுகளின் பதிவுசெய்யப்பட்ட விவரங்கள் அந்த பிரிவுகளின் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படமாட்டாது, தளத்தின் கீழ்பகுதி மற்றும் வலது பக்கத்திலுள்ள (side bar) ஒரபீடத்திலுள்ள (navigational link) வழிகாணுதவிமூலம் மற்ற இணைப்பு பக்கங்களை பார்வையிடமுடியும். குலால திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்தில் (DATABASE) பதிவு செய்தவர்கள் திருமண தகவல் தளத்திற்கு பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் கட்டணமாக Rs.500/- (ரூபாய் ஐநூறு) க்கு குறையாமல் எங்களது ICICI வங்கி கணக்கு பெயர் KR. MASILAMANI & M.MANGAIYARKARASI கணக்கு எண் 023201000416, CHINMAYA NAGAR BRANCH, CHENNAI - 600092.க்கு தாங்கள் விரும்பும் தொகையை ICICI வங்கியின் எந்த ஒரு கிளையிலும் செலுத்துமாறும் அல்லது வங்கிகளின் Fund Transfer மூலம் தொகை செலுத்த விரும்பினால் வங்கிக்குறிய RTGS/NEFT/IFSC CODE : ICIC0002349 மூலம் செலுத்துமாறும் வேண்டிக்கொள்கிறோம். வங்கியில் செலுத்திய பிறகு வங்கியின் pay-in-slip counterfoilஐ அல்லது வங்கிகளின் fund transfer transaction(attach Print Screen)விவரங்களை தங்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலமாக எங்களது மின்னஞ்சல் முகவரி tamilnadukulalars@gmail.comக்கு அனுப்பி தங்களது பதிவு செய்த அடையாள எண் (ID) மற்றும் தங்களது பெயரை தெறிவித்தால் தங்களது திருமண தகவல் பதிவிற்கு திருமண தகவல் தொடர்புசால் தரவுதளத்திலுள்ள தங்களுக்குரிய ID பதிவில் தங்களின் பண உதவி விவரத்தை பதிவு செய்யப்பட்டு அவரகள் செலுத்திய Rs.500/- (ரூபாய் ஐநூறு) க்கு அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரன்களுக்குரிய 8 Ids களு்க்குரிய கைபேசி மற்றும் மின்னஞ்சல் விவரங்களை பெற உதவியாக தரவுதளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தங்களின் USER NAME மற்றும் PASSWORD அனுப்பி வைக்கப்படும். Login செய்து தேடப்படும் விவரங்களை 7 மாதங்கள்வரை ID சர்ச் மூலம் பெற்றுக்கொண்டு வரன்களை அணுகவேண்டியது. பெண் / மாப்பிள்ளை வரன் தேடுபவர்கள், தளத்தின் முகப்பின் (home page)ன் மேல்பகுதியிலுள்ள PAID USER LOGIN-SEARCH GROOM/BRIDE CONTACT DETAILSயையும் மற்றும் அடிப்பகுதியிலுள்ள PAID USER LOGIN பகுதி்யில், PAID USER LOGIN - SEACRH GROOM/BRIDEயும் பயன்படுத்தி விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளளாம். பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் கட்டணமாக ரூபாய் 500 (ஐநூறு)க்கு மேல் கட்டப்படும் Rs.800/-(எந்நூறு)க்கு 12 மாதங்களுக்கு 15 Idsகளும், Rs.1000/-(ஆயிரத்துக்கு) 18 மாதங்களுக்கு 22 Idsகளு்க்குரிய கைபேசி மற்றும் மின்னஞ்சல் விவரங்களை தங்களின் USER NAME மற்றும் PASSWORDஐ பயன்படுத்தி் பெற்றுக்கொள்ளளாம். While registering alliance details, alliance ID should be generated and shown in the screen under way and the registered details will be sent to your registered Email Id as well, otherwise shown '0' in the screen; the details shown under way meant as not yet registered in database. Please try again....... To Update your Registered details, Minimum Rs. 500/- should be paid. Updation will be made and Paid user will receive Username & Password as well to their registered Email Id to access Mobile number and Email Id to search 8 Alliance Ids details for 7 months duration. To access selected ids' contact information(mobile number and email id details) for four months duration, they should pay minimum as aregistration/uptation fee amount Rs.500/-(Rupees Five hundred). 8 Ids search will be provided, For payment Rs.800/-(Rupees Eight Hundred), 15 Ids search will be provided for 12 months duration, For payment Rs.1000/-(Rupees One Thousand), 22 Ids search will be provided for 18 months duration respectively. Amount may be paid through fund transfer to my ICICI Bank account or directly pay at any one of ICICI bank branches and then scanned bank pay-in-slip counterfoil/bank fund transfer transaction(attach Print Screen) details should be send to our email id tamilnadukulalars@gmail.com via your registered Email ID. USER NAME and PASSWORD will be send as reply to their registered email id after receipt of their payment. ICICI Bank Account Name KR. MASILAMANI & M.MANGAIYARKARASI, Account Number 023201000416 And RTGS/NEFT/IFSC CODE : ICIC0002349. Address- CHINMAYA NAGAR BRANCH, CHENNAI - 600092. Your registration details will be disabled (Inactive) if you do not pay any one of the above mentioned fees as a registration fee within 24 hours. All your registration details will be permanently deleted from our website database if you do not pay the registration fee within a week.மேலே குறிப்பிட்டுள்ள கட்டணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை 24 மணி நேரத்திற்குள் பதிவுக் கட்டணமாகச் செலுத்தாவிட்டால், உங்கள் பதிவு விவரங்கள் முடக்கப்படும் (செயல்படாது). ஒரு வாரத்திற்குள் பதிவுக் கட்டணத்தைச் செலுத்தவில்லை என்றால், உங்கள் பதிவு விவரங்கள் அனைத்தும் நிரந்தரமாக எங்களது இணைய தளத்திலிருந்து முற்றிலும் நீக்கப்படும். Paid User needing Groom/Bride contact details should LOGIN through PAID USER LOGIN-SEARCH GROOM/BRIDE CONTACT DETAILS located at center top of home page and PAID USER LOGIN - BRIDEGROOM/BRIDE at bottom right of home page .
aarupadaimurgan Welcome to

TAMILNADUKULALARS.IN
OR
KULALARS.IN
OR
TAMILNADUKULALARS.COM

WELCOME KR.மாசிலாமணி
MCA.,MBA.,M.Com.,
பொருளாளர்
தமிழ்நாடு குலாலசங்கம்,
நெற்குன்றம், சென்னை-600 107.
Mobile No: 8610670518
9941280086  /  9941280087
tamilnadukulalars@gmail.com
kulalars@tamilnadukulalars.in
குலாலர்கள் சமூக திருமண தகவல் பதிவு செய்ய மற்றும் பதிவானவர்களின் முழு விவரம் கைபேசி மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியுடன் அறிய வழிமுறைகள்
GUIDELINES TO REGISTER KULALAR MATRIMONIAL DETAILS AND TO ACCESS REGISTERED ALLIANCES' FULL DETAILS ALONG WITH MOBILE NO. & EMAIL ID. Click Here
image 1
PAID USER LOGIN-SEARCH GROOM/BRIDE CONTACT DETAILS
பணம் செலுத்திய பயனர் மணமகன்-மகள் தேடுதலுக்கு கைபேசி/மின்னஞ்சல் விவரமறிய உள்நுழையவும்
USER NAME     பயனாளர் பெயர்
PASSWORD     கடவுச்சொல்
   
TO ACCESS ALLIANCE CONTACT DETAILS(MOBILE & EMAIL) - REGISTRATION / UPDATION PAYMENT OPTIONS
தேடும் சம்பந்தங்களின் கைபேசி/மின்னஞ்சல் தொடர்புபெற-பதிவு / புதுப்பித்தல் கட்டண விவரம்
REGISTRATION / UPDATION PAYMENT OPTION DURATION ALLOWED IDS SEARCH ALLOWED
Rs.500/- 7 Months 8 Ids
Rs.800/- 12 Months 15 Ids
Rs.1000/- 18 Months 22 Ids
BANK DETAILS-வங்கி விவரம்
ACCOUNT NAME ACCOUNT NO. RTGS/NEFT/IFSC CODE
KR. MASILAMANI & M.MANGAIYARKARASI 023201000416 ICIC0002349
BANK NAME & ADDRESS PAYMENT THROUGH PAYMENT OPTION
ICICI BANK, CHINMAYA NAGAR BRANCH,
CHENNAI - 600092
ANY ICICI BANK BRANCH IN INDIAFUND TRANSFER FROM ANY BANK IN INDIA
image> 
</a></td></tr>

<table width=
Your registration details will be disabled (Inactive) if you do not pay any one of the above mentioned fees as a registration fee within 24 hours. All your registration details will be permanently deleted from our website database if you do not pay the registration fee within a week.மேலே குறிப்பிட்டுள்ள கட்டணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை 24 மணி நேரத்திற்குள் பதிவுக் கட்டணமாகச் செலுத்தாவிட்டால், உங்கள் பதிவு விவரங்கள் முடக்கப்படும் (செயல்படாது). ஒரு வாரத்திற்குள் பதிவுக் கட்டணத்தைச் செலுத்தவில்லை என்றால், உங்கள் பதிவு விவரங்கள் நிரந்தரமாக எங்களது இணைய தரவு தளத்திலிருந்து முற்றிலும் நீக்கப்படும்
image></a></td> </tr>

<tr>
					<td><img width=
SEARCH REGISTERED MATRIMONIAL ALLIANCE ID DETAILS
ENTER ALLIANCE ID    அடையாள எண்ணை உள்ளிடுக
CLICK Search for Id Details     அடையாள எண் தேட சொடுக்கவும்
SEARCH REGISTERED MATRIMONIAL ALLIANCE NAME DETAILS
ENTER ALLIANCE NAME      பெயரை உள்ளிடுக
CLICK Search for Name Details      பெயரை தேட சொடுக்கவும்
SEARCH BRIDEGROOM DETAILS BY BIRTH PLACE
SELECT GROOM BIRTH PLACE    பிறந்த இடம் தேர்வுசெய்க
CLICK Search for Birth Place     பிறந்த இடம் தேட சொடுக்கவும்
SEARCH BRIDE DETAILS BY BIRTH PLACE
SELECT BRIDE BIRTH PLACE    பிறந்த இடத்தை தேர்வுசெய்க
CLICK Search for Birth Place     பிறந்த இடம் தேட சொடுக்கவும்
AGE WISE SEARCH OF REGISTERED BRIDEGROOM DETAILS
ENTER BRIDEGROOM AGE    மணமகன் வயதை உள்ளிடுக
CLICK Search for Bridegroom Age      மணமகன் வயதை சொடுக்கவும்
AGE WISE SEARCH OF REGISTERED BRIDE DETAILS
ENTER BRIDE AGE    மணமகள் வயதை உள்ளிடுக
CLICK Search for Age Wise Bride Details     மணமகள் வயதை சொடுக்கவும்
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
SEARCH YOUR REGISTERED KULALAR ID DETAILS
ENTER YOUR KULALAR ID    அடையாள எண்ணை உள்ளிடுக
Click Search for Kulalar Id Details     அடையாள எண் சொடுக்கவும்
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1 image 1 image 1
image 1 image 1 image 1
image 1 image 1 image 1
image 1 image 1 image 1
image 1 image 1
தமிழ்நாடு குலாலசங்க நிர்வாகிகள்
P. ஹரிஹர சிவாச்சாரியார், தமிழ்நாடு குலாலசங்க தலைவர், மடிப்பாக்கம், சென்னை-600 091. RM. கணபதி, தமிழ்நாடு குலாலசங்க பொதுச்செயலாளர், விருகம்பாக்கம், சென்னை-92. KR.மாசிலாமணி MCA.,MBA.,M.Com., தமிழ்நாடு குலாலசங்க பொருளாளர், நெற்குன்றம், சென்னை-600 107.
M. இராஜேந்திரன்.Ex.MC., தமிழ்நாடு குலாலசங்க துணைத்தலைவர், பாடி, சென்னை-600 050. PR. சந்திரன் B.A.,தமிழ்நாடு குலாலசங்க துணைச்செயலாளர், திருவெற்றியூர், சென்னை-600 019. CT. பாண்டியராஜன் B.Com., தமிழ்நாடு குலாலசங்க உதவிப்பொருளாளர், திருவஞ்சேரி, சென்னை-600 073.
T. கேசவன், தமிழ்நாடு குலாலசங்க துணைத்தலைவர், ஈக்காட்டுதாங்கல், சென்னை-600 097. C. தனசேகரன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க துணைச்செயலாளர், ஆலப்பாக்கம், சென்னை-600116. C. இராமகிருஷ்ணன் J.T.O.,தமிழ்நாடு குலாலசங்க உதவிப்பொருளாளர், ஈக்காட்டுதாங்கல், சென்னை-600 097.
                   
சங்க செயற்குழு உறுப்பினர்கள்
AT. நடேசன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், வடக்கு தியாகராயநகர், சென்னை-600 017. R. நாகு,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், சாலிகிராமம், சென்னை-600 093. M. இராஜேந்திரன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், கரையான்சாவடி, சென்னை-600 056.
S. பழனிச்சாமி,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், கரையான்சாவடி, சென்னை-600 056. K. தங்கவேலு B.Com., B.L.,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், ஈக்காட்டுதாங்கல், சென்னை-600 097. C. பெரியசாமி, தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், வடபழநி, சென்னை-600 026.
C. பெரியசாமி, தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், வடபழநி, சென்னை-600 026. R. முர்த்தி, தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், ‎‍ சென்னை-600 061. S. பாலசுப்பிரமணியன்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், கொளத்தூர், சென்னை-600 099.
P. செந்தில்குமார்,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், பூந்தமல்லி, சென்னை-600 056. S. சிதம்பரம் ,தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், ஐயப்பன்தாங்கல், சென்னை-600 122. V. திருட்செல்வம், தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், வடபழனி, சென்னை-600 026.
S. ராமகிருஷ்ணன், தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், குன்றத்தூர், சென்னை-600 069. RM. G. மணிகண்டன், தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், விருகம்பாக்கம், சென்னை-600092 M. ரெத்தினம், தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், ஆதம்பாக்கம், சென்னை-600088
தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர், தமிழ்நாடு குலாலசங்க செயற்குழு உறுப்பினர்,
> தமிழ்நாடு குலால சங்க 10ஆம் ஆண்டுவிழா-PART-2
image 1
image 1A
image 1a
image 2
image 3
image 4
image 5<
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14 />
image 15
image 16
image 17
image 18
image 19
image 20
image 20
> சங்க 13ஆம் ஆண்டுவிழா-PART-1  
>தமிழ்நாடு குலால சங்கம்  
> முகப்பு  

Website Visits

web counter